SITRAIN IZOBRAŽEVANJE

Inženiring plus d.o.o. je že dolgoletni pogodbeni izvajalec SITRAIN tečajev uporabe orodij industrijske avtomatizacije proizvajalca SIEMENS. Vsebina tečajev je podana s strani SIEMENS-a in identična, kot se izvaja v SIEMENS izobraževalnih centrih v Evropi. Po tečaju slušatelj pridobi potrdilo SIEMENS SITRAIN programa.

Izvajalci in vzdrževalci z vsebino tečajev pridobijo ustrezno znanje za hiter zagon in uporabo opreme industrijske avtomatizacije ter vzdrževanje, ki zagotavlja ustrezno življensko dobo.
Za skupine 4-8 slušateljev izvajamo tečaje v naši namenski učilnici v stavbi Stegne 21C v Ljubljani, odprti pa smo tudi za induvidualne izvedbe po dogovoru.

Nudimo vam naslednje tečaje:

 • SIMATIC S7 TIA-PRO1
 • SIMATIC S7 TIA-PRO2
 • SIMATIC S7 TIA-SYSUP
 • SIMATIC S7 TIA-SERV1
 • SIMATIC WinCC Flexible/Advanced
 • SIMATIC WinCC
 • SIMATIC NET
 • SIMATIC S7 ST-7 SCL
 • SINAMICS DR-G12-PM
Tečaj:Naslednji predvideni terminPovpraševanje
SIMATIC S7-TIA PRO1september 2024POŠLJITE POVPRAŠEVANJE
WinCCoktober 2024POŠLJITE POVPRAŠEVANJE
SIMATIC S7-TIA PRO2november 2024POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Pokličite nas:
Telefon: (01) 500 13 54, 500 13 56
Telefaks: (01) 511 20 02
E-mail: info@ing-plus.si

SIMATIC S7 TIA-PRO1

Tečaj je namenjen programerjem PLC-jev (programabilnih logičnih krmilnikov) oziroma snovalcem avtomatiziranih procesov. Vsebina tečaja je zasnovana na principu TIA (Totally Integrated Automation), kar pomeni, da se tečajnik spozna z vsemi gradniki sodobnega avtomatiziranega procesa. Poudarek je na krmilnem nivoju in programiranju v STEP7 okolju. PRO1 je tudi osnova za nadaljevalni tečaj programiranja PRO2. Programer je po končanem tečaju sposoben samostojno izdelati krmilno logiko enostavnih procesov.

Vsebina tečaja:

 • TIA in njeni gradniki
 • pregled sistemov S7 in pomembnejše značilnosti
 • instalacija programske opreme STEP7
 • STEP7 okolje in njegova orodja
 • arhitektura programa in značilnosti programskih blokov
 • pregled bitnih operacij
 • programiranje časovnikov, števcev in komparatorjev
 • uporaba pretvornikov, aritmetične operacije in pomikanje registrov
 • simbolično programiranje
 • skladiščenje podatkov
 • sistemske informacije
 • diagnostika sistema in odpravljanje napak
 • analogni signali
 • MPI komunikacija
 • praktično delo na napravah SIMATIC S7 s simulatorjem in modelom

SIMATIC S7 TIA-PRO2

Tečaj je namenjen poglobitvi znanja programiranja PLC-jev. Tečajnik spozna naprednejše funkcije, orodja in prijeme, ki so potrebni pri programiranju obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših sistemov. Osnova za nadaljevalni tečaj je opravljen tečaj PRO1. Programer je po končanem tečaju sposoben samostojno izdelati krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših procesov.

Vsebina tečaja:

 • kratka ponovitev PRO1
 • delo s statusnim registrom
 • delo z akumulatorji
 • podatkovni tipi s poudarkom na kompleksnih podatkovnih tipih in podatkovnih tipih definiranih po želji uporabnika (UDT)
 • klicanje programskih blokov in multi-instančni model
 • posredno naslavljanje in delo z adresnimi registri
 • uporaba standardnih knjižnic in sistemskih funkcij
 • obdelava sinhronih in asinhronih napak
 • osnovna in razširjena S7 komunikacija
 • PROFINET komunikacija
 • decentralizirana periferija in parametriranje
 • praktično delo na napravah SIMATIC S7, decentralizirano periferijo ET200SP, simulatorjem in modelom

SIMATIC S7 TIA-SYSUP

V tečaju so združene vsebine osnovnih tečajev TIA PRO1 in PRO2 s poudarkom prehoda iz generacije krmilja SIMATIC S7-300/400 z okoljem SIMATIC Manager – Step7 v5.x na nove krmilnike SIMATIC S7-1500 podprte s programskim okoljem Step7 znotraj TIA-P. Tečajnik spozna vse prednosti konfiguracije in naprednega programiranja avtomatizacijskega sistema SIMATIC S7-1500 s programskim orodjem TIA Portal. Slušatelji naj bi imeli želeno predznanje z delom v okolju Step7 V5.x in WinCC Flexible 2008 ter s krmilniki družine S7-300/400. Ciljna skupina tečajnikov so programerji PLC, inženirji za zagon, projektanti, vzdrževalci, posluževalci zahtevnejših postrojenj.

Vsebina tečaja:

 • seznanitev z uporabo programskih komponet TIA Portal; SIMATIC Step7 in WinCC
 • spoznavanje strojne opreme S7-1500
 • konfiguracija naprav in industrijskih omrežij s sistemsko družino SIMATIC S7 konkretno na primeru SIMATIC S7-1500
 • delo s PLC TAG preglednico v TIA Portal-u
 • programski bloki in njihovi urejevalniki
 • zmožnosti naprednega programiranja pri SIMATIC S7-1500
 • odpravljanje napak s TIA-Portal orodji in SIMATIC S7-1500 CPU zaslonom
 • predstavitev SCL (Structured Control Language) strukturiranega programskega jezika
 • predstavitev SIMATIC WinCC operaterskega in nadzornega sistema
 • migracija SIMATIC Step7 V5.x projektov na SIMATIC Step7 v TIA-P
 • prilagoditev SIMATIC S7-300/400 programov za S7-1500
 • predstavitev inženirskega orodja »STARTDRIVE« z uporabo pogona SINAMICS G-120
 • poglobljeno seznanjanje s podano vsebino na praktičnih primerih z delom na sistemu SIMATIC S7-1500, ET200SP, Touch panelu in modelu tekočega traku

SIMATIC S7 TIA-SERV1

Tečaj je namenjen vzdrževalcem avtomatiziranih procesov. Poudarek je na diagnosticiranju in odpravljanju napak. Tečajnik poleg krmilnega nivoja bolje spozna tudi ostale gradnike TIA, kot so operaterski paneli, frekvenčni regulatorji, distribuirana periferija, PROFINET komunikacija, itd. Programski del je omejen na osnovne funkcije, ki naj bi jih uporabljal vzdrževalec. Vzdrževalec mora biti po končanem tečaju sposoben v normalnem času odkriti in odpraviti napako na sistemu, dodajati in spreminjati enostavno logiko v krmilniškem programu, povezovati gradnike TIA v mrežo, itd.

Vsebina tečaja:

 • TIA in njeni gradniki
 • pregled sistemov S7 in pomembnejše značilnosti
 • montaža in vzdrževanje krmilniške opreme
 • STEP7 okolje in njegova orodja
 • arhitektura programa
 • pregled bitnih operacij
 • programiranje časovnikov, števcev in komparatorjev
 • simbolično programiranje
 • skladiščenje podatkov
 • sistemske informacije
 • diagnostika sistema in odpravljanje napak
 • operacijski paneli in konfiguracija v orodju WinCC Comfort/Advanced
 • PROFINET komunikacija
 • frekvenčni regulatorji SINAMICS G120
 • praktično delo na napravah SIMATIC S7, decentralizirano periferijo ET 200SP, frekvenčnim pretvornikom v mreži PROFINET, simulatorjem in modelom

SIMATIC WinCC Flexible/Advanced

Tečaj je namenjen delu z operaterskimi paneli. Pregled Siemens panelov in programiranje v WinCC Flexible/Advanced okolju.

Vsebina tečaja:

 • pregled SIMATIC panelov in WinCC paketov
 • osnovni elementi projekta
 • osnovni grafični gradniki in njihove lastnosti
 • sporočila, arhivi, krivulje
 • napredne funkcije

SIMATIC WinCC

Tečaj je namenjen postavitvi in programiranju nadzornih nivojev (SCADA). Tečajnik se spozna z vsemi gradniki sodobnega SCADA sistema.

Vsebina tečaja:

 • izdelava in prilagajanje WinCC projektov
 • vzpostavitev komunikacije s krmilnikom SIMATIC S7
 • oblikovanje uporabniških slik in grafični prikaz procesa
 • konfiguracija notranjih in zunanjih spremenljivk ter podatkovni tipi
 • nastavitev ter preizkus alarmov in sporočil
 • konfiguracija in pregled trendov, arhivi
 • konfiguracija izpisov
 • sistemska administracija uporabnikov aplikacije
 • osnove programiranja »Global Script«
 • oblikovanje arhivov »Users Arhives«
 • povezava v omrežja
 • pregled literature Siemens
 • internetna podpora
 • praktične vaje in primeri aplikacij

SIMATIC NET

Namen tečaja je spoznati značilnosti in konfiguracijo pogostejših mrež današnjih avtomatiziranih procesov in osnovnimi principi brezžične komunikacije. Po zaključku tečaja mora tečajnik poznati princip delovanja mrež (Ethernet, PROFIBUS in ASI), vzpostaviti komunikacijo med gradniki procesa in diagnosticirati delovanje mreže.

Vsebina tečaja:

 • pregled bistvenih značilnosti posameznih mrež in njihova konfiguracija (Ethernet, PROFIBUS, ASI, Interbus, CAN)

PROFINET

 • komponente sistema, topologija
 • način komunikacije
 • ethernet moduli SIEMENS in drugi
 • diagnostika

Wireless LAN

 • komponente sistema, topologija
 • možne aplikacije
 • konfiguracija sistema

PROFIBUS DP

 • komponente sistema, topologija
 • način komunikacije
 • slave moduli SIEMENS in drugi
 • komunikacija in parametri

PROFIBUS DIAGNOSTIKA

 • enostavna diagnostika s STEP 7
 • razširjena diagnostika s STEP 7 in OB, SFC bloki
 • diagnostika s pomočjo FB125
 • komponente sistema, topologija

ST-7 SCL  tečaj programiranja v programskem jeziku SCL za SIMATIC S7

Programiranje v višjem programskem jeziku SCL (Structured Control Language) temelji na PASCAL-u za programabilne krmilnike. Zaradi prednosti pri programiranju kompleksnih algoritmov, matematičnih funkcij in obdelave podatkov se večina programskih hiš odloča za programiranje programskih segmentov v jeziku SCL.
S stališča večje učinkovitosti pri programiranju, pa tudi zaradi analize programov napisanih v omenjenem jeziku, s katerimi se srečujejo vzdrževalci pri odkrivanju napak, je poznavanje
jezika SCL zelo zaželeno.

Vsebina tečaja:

 • enostavno, hitro tekstovno programiranje z močnimi programskimi elementi kot so: IF…THEN…ELSE.
 • visoka preglednost, sledljivost in razumljivost programske strukture
 • prikladen za dodelave spremembe in večkratno uporabo programskih segmentov
 • enostavno testiranje višje nivojskega jezika z »debbugger-jem«

Predpogoj udeležbe je opravljen tečaj PRO1 (osnove programiranja v Step7 okolju) ali bogate
izkušnje programiranja v omenjenem orodju.

DR-G12-PM tečaj parametriranja in zagona frekvenčnih pretvornikov SINAMICS G120

SINAMICS G120 frekvenčni inverter omogoča regulacijo hitrosti indukcijskih elektro motorjev za pogon črpalk, ventilatorjev, transporterjev in podobnih strojev. Tečaj podaja osnove za uporabo in zagon SINAMICS G120 pretvornika.

Po opravljenem tečaju bo slušatelj ustrezno zagnal pretvornik glede na zahteve uporabe. Seznanil se bo s funkcijami in parametri G120, ki omogočajo prilagoditve raznovrstnim aplikacijam. Zmožen bo zavarovati že postavljene nastavitve in odpraviti izpade.

Vsebina tečaja:

 • Izgled in principi delovanja frekvenčnega pretvornika SINAMICS G120
 • Kontrolna enota CU
 • Močnostni modul PM
 • Parametriranje in zavarovanje podatkov z BOP-2 in IOP operaterskim panelom
 • Delo s PC programskim orodjem StartDrive
 • Načini nastavljanja zaprto-zančnih regulacij
 • Vhodno-izhodni signali in povezovanje
 • Funkcije frekvenčnega pretvornika
 • Praktično delo s CU240E-2 PN in PM240 ter SIMOTICS indukcijskim motorjem

Trajanje: 3 dni tekom dneva po 8 ur.

Ciljna skupina slušateljev so zagonski inženirji in vzdrževalci. Pričakovano je predznanje osnov elektrotehnike.