REFERENCE

 1. STEKLARNA “STRAŽA”, Hum na Sotli
  Rekonstrukcija treh dozirnih tehtnic za doziranje apnenca v 6 peči
  • pozitivno doziranje
  • polnjenje silosev in
  • negativno doziranje – izvzemanje materiala iz silosev na transportni trak, ki vodi material v peč.
 1. TOVARNA MOČNIH KRMIL “KRKA”, Novo mesto
  Rekonstrukcija dveh dozirnih tehtnic.
 2. COMET-COFLEX, Zreče
  Avtomatizacija procesa v mešalnici za pripravo brusnih zmesi z dozirnim sistemom z dvema stabilnima in eno prevozno dozirno tehtnico s pozicioniranjem, krmilnim sistemom SIEMENS SIMATIC S5 115U in jakotočnim delom opreme.
 3. ETI ELEKTROELEMENT, Izlake
  Izdelava elektrokrmilja SIEMENS SIMATIC S5 za justiranje instalacijskih odklopnikov in vodenje naprave za izdelovo varovalk DO.
 4. ETA, Cerkno
  Izdelava aplikativnega SW SIMATIC za vodenje linije in strego numerično vodenim osmim stružnim avtomatom CNC.
 5. SALONIT, Anhovo
  Izdelava komunikacijskega programa za povezavo krmilnikov SIEMENS SIMATIC (S5-1555; S5-115U) v komunikacijsko mrežo SIEMENS L2 in H1.
 6. TUBA, Ljubljana
  Izdelava elektrokrmilja SIMATIC S5 za vodenje lakirne linije.
 7. SAVA TAP, Kranj
  Izdelava in dobava krmilne opreme SIEMENS SIMATIC 115U in 155U za krmiljenje vulkanizacijskih strojev 13 – kompletov.
 8. NOVOLIT, Nova vas
  Tehtalno dozirni sistem za cement vključno z mehanskim delom opreme pri proizvodnji izolacijskih plošč.
 9. “TNN”, Cerknica
  Izdelava aplikativnega programa krmilnika SIMATIC za stroj za tiskanje napisov na smuči ELAN Begunje.
 10. “ELAN”, Begunje
  Krmiljenje koračnih motorjev za brušenje smuči.
 11. “KEKO”, Žužemberk
  Krmiljenje stroja za voskanje in impregnacijo smuči za ELAN Begunje s krmilnikom SIEMENS SIMATIC.
 12. RUDNIK LIGNITA VELENJE, Velenje
  Izdelava krmilnega programa SIMATIC za krmiljenje jamskih črpalk – naročnik SIEMENS Erlangen.
 13. “POLIURETANI PLAMA”, Podgrad
  • tehtalno dozirni sistem – 4 mesta
  • krmilni sistem SIMATIC S5 115U
  • komunikacijska mreža SINEC L2
  • nadzorni sistem COROS LS B za spremljanje doziranja, nivojev in temperatur v proizvodnji poliuretanov – 80 merilnih mest.
 1. GORENJE, Velenje
  izdelava in dobava krmilne opreme za za proizvodno linijo ohišij za pralne stroje
  • krmilni sistem simatic S5 115U
  • OP25 posluževalni panel.
 1. GORENJE, Velenje
  izdelava in dobava krmilja za varilni točkovni avtomat za proizvodnjo podsestavov v proizvodnji štedilnikov
  • krmilni sistem SIMATIC S5-115U z WF723 pozicioniranjem
  • OP15B posluževalni panel
  • BOSCH PS 2000 krmilnik za točkasto varjenje.
 1. RUDNIK LIGNITA VELENJE, Velenje
  Krmiljenje in regulacija zagona sinhronskega motorja (560KW) za prezračevanje rudnika
  • krmilni sistem simatic S5 95U
  • tiristorski regulator SIMOREG.
 1. SILKEM, Kidričevo
  Krmiljenje sistema transporta surovin v proizvodnji glinice s krmilnikom SIMATIC S5 95U in doziranje z dozirno tehtnico.
 2. OMYA, Ulm (Nemčija)
  Avtomatizacija procesa za proizvodnjo kalcijevega karbonata. Kot krmilni sistem je uporabljen SIMATIC S5 95U, kot nadzorni sistem pa INTELLUTION FIX MMI.
 3. GORENJE GA, Velenje
  Krmiljenje dveh montažnih linij s sistemom SIMATIC in povezava vseh senzorjev v mreži SIEMENS ASi.
 4. GORENJE GA, Velenje
  Sistem laserskega čitanja oznake izdelanih aparatov, ki vključuje krmiljenje linije med proizvodnjo in skladiščem s sistemom SIEMENS SIMATIC ter 4 fiksne in en premični laserski čitalec s pozicioniranjem.
 5. PAPIRNICA VEVčE, Vevče
  Dozirni sistem za doziranje škroba v dva dispergatorja s krmilnikom SIEMENS SIMATIC 115U in frekvenčnim regulatorjem ABB.
 6. GORENJE GA, Velenje
  Avtomatizacija vakumiranja PVC plošč na vakumirnih strojih KA 150 in KA155 s krmilnikom S5-115U; ASI mrežo z dvema CP2430 in analognimi signali z S5 482; tiristorski moduli za grelne elemente 27 x TIROUT; posluževanje s procesnim panelom OP37.
 7. CEMENTARNA TRBOVLJE, Trbovlje
  Avtomatizacija separacije cementa s SIMATIC S7-300; CPU-315; ASI mrežo z CP-242; ASI analogni moduli; SIMOVERT za regulacijo vrtljajev separatorja 160KW ; SIKOSTART za zagon ventilatorja 200KW in operacijski panel OP7.
 8. TOVARNA ZDRAVIL KRKA, Novo mesto
  Avtomatizacija Procesnega sterilizatorja s SIMATIC S7-200.
 9. TOVARNA OLJA GEA, Slovenska Bistrica
  Dobava krmilne opreme (SIMATIC) in izdelava aplikativnega programa za proces rafinerije olja.
 10. POŠTNI CENTER LJUBLJANA, Ljubljana
  Avtomatizacija transporta in delitve paketov s sistemom SIMATIC S5-155U, S5-135U, komunikacijsko mrežo H1 in nadzornim sistemom SIEMENS WINCC. Izvedli smo kompletno elektro – projektiranje, izdelali elektrokrmilne omare transportnega sistema, kompletno elektroinstalacijo in aplikativno programsko opremo krmilnega in nadzornega sistema. V sistem je vključenih 126 elektromotornih pogonov, 49 frekvenčnih pretvornikov, 161 svetlobnih zapor, 20 induktivnih senzorjev, 3 inkrementni dajalci za pozicioniranje.
 11. GORENJE GA, Velenje
  Avtomatizacija univerzalnega vakumirnega stroja VA200Ed s krmilnikom SIMATIC, ASi mrežo s tremi CP2430 in analognimi signali za merjenje temperature grel s S5-482, tiristorskimi moduli za napajanje grelnih elementov (412) in procesno tastaturo OP-37 za posluževanje stroja.
 12. ENERGETIKA LJUBLJANA, Ljubljana
  Avtomatizacija toplotnega menjalnika PARA – VROČA VODA s krmilnikom SIMATIC S5 95U, procesnim panelom OP -27, SIPART- om, frekvenčnim regulatorjem, mrežno povezavo preko RK 512 na Simatic S5 in kompletna elektroinstalacija.
 13. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS
  Računalniško podprti trenažni sistem LATRASYS (Laser TRAining SYStem). Za simulacijo streljanja v bitki na terenu z laserskimi žarki usmerjenimi iz puške in senzorji na opremi vojakov.
 14. MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
  Uprava za zračno plovbo
  Povezava in prenos signalov o stanju svetlobne signalizacije vzletno pristajalne steze na letališču Brnik.
  • sprejem signalov o stanju svetlobne signalizacije vzletno pristajalne steze iz obstoječega navigacijskega sistema SIEMENS
  • Obdelava signalov v na novo dobavljenem in instaliranem sistemu SIMATIC
  • Modemski prenos signalov med sistemoma SIMATIC na Brniku in nadzornim centrom v Ljubljani
  • Izdelava in dobava panelov za prikaz svetlobnih sporočil o stanju signalizacije v kontrolnem stolpu Brnik in v kontrolnem centru Ljubljana
  • Izvedba potrebnih instalacij in priklopov.
 1. SIPOREX – YTONG ZAGORJE, Zagorje ob Savi
  Avtomatizacija procesa povratnega mulja in sistem tresenja kalupov s krmilnikom SIMATIC S5 135U in nadzornim sistemom SIEMENS WIN CC. Izvedli smo kompletno elektro-projektiranje, izdelali elektrokrmilno omaro, pnevmatske tresalnike kalupov, s kontrolo z induktivnimi senzorji, merilnik gostote mulja, kompletno elektroinstalacijo in aplikativno programsko opremo krmilnega in nadzornega sistema.
 2. GORENJE GA, Velenje
  Sistem čitanja črtne kode izdelanih aparatov v obratu PPA , izvedena s krmilnikom SIMATIC S5 115U in dvema laserskima čitalcema črtne kode.
 3. SAVA PRINT, Kranj
  Uporabljena oprema je krmilni sistem SIMATIC S7 – 300 in nadzorni sistem WinCC.
  Avtomatizacija prečrpališča topil v Ex. coni:
  • zvezno spremljanje nivojev v rezervoarjih topil
  • doziranje topil v mešala po recepturah. 
 1. PAPIRNICA VEVČE B & B
  Avtomatizacija sistema doziranja kaolina in ostalih komponent v dispergator po recepturah
  • krmilni sistem SIMATIC S7 -300
  • dozirna tehtnica SIWAREX M
  • frekvenčna regulatorja MICROMASTER
  • induktivni senzorji za kontrolo položaja ventilov, delovanje dispergatorja in dozirnih polžev
  • nadzorni sistem Win CC
  • izdelava sinoptike priprave pigmentov
  • mehanski del opreme dozirnega sistema za kaolin – tehtnica 40t z dozirnim polžem.
 1. GORENJE GA
  Rekonstrukcija krmiljenja prirezovalne linije za razrez pločevine SARONI
  • krmilni sistem SIEMENS SIMATIC
  • mreža SIEMENS ASI za povezavo senzorjev in aktuatorjev
  • krmilni pult s posluževalno tastaturo OP7.
 1. JP ENERGETIKA LJUBLJANA
  Izvedba dodatnih meritev (64 analognih meritev) s sistemom SIMATIC in prilagoditev na nadzorni sistem za toplotni izmenjevalec para- vroča voda.
 2. SIPOREX – YTONG ZAGORJE, Zagorje ob Savi
  Avtomatizacija dela procesa vakumiranja s krmiljem SIMATIC
  • Izvedba elektroprojektiranja
  • Izvedba elektrokrmilne omare
  • Izvedba elektroinstalacij
  • Izvedba programske opremeza SIMATIC
  • Zagon sistema.
 1. LUTKOVNO GLEDALIŠČE Ljubljana
  Posodobitev krmilja pri programskem premikanju in pozicioniranju elementov odra
  • Izvedba elektroprojektiranja
  • Izvedba elektrokrmilja s SIMATIC-om in ASI mrežo
  • Izvedba mehanskih predelav na odru
  • Zagon sistema.
 1. CIMOS, Buzet
  Posodobitev stroja za vtiskovanje puš v nosilec motorja
  • Merjenje sile in poti s krmilnim sistemom SIMATIC in merilno celico.
 1. ACRONI, Jesenice
  Avtomatika za krmiljenje ulivanja ingotov s krmilnim sistemom Allen Bradley (krmilni in hidravlični del).
 2. GORENJE GA
  Avtomatizacija hidravlične stiskalnice. Na liniji za proizvodnjo vrat hladilnikov s sistemom SIMATIC (krmilni in hidravlični del).
 3. PAPIRNICA VEVČE B & B
  Posodobitev avtomatike na stroju za embaliranje palet s papirjem.
  Predelava obstoječega krmilja SIMATIC in dogradnja frekvenčne regulacije pogona.
 4. KOLINSKA, Polnilnica Rogaška Slatina
  Avtomatizacija krmilja toplotne postaje s sistemom SIMATIC.
 5. AGROIND, Vipava – Mlekarna
  Posodobitev krmilja linije za polnjenje jogurtov s sistemom SIMATIC.
 6. CIMOS, Koper
  Posodobitev stroja za vtiskovanje puš v nosilce motorja
  • Merjenje sile in poti s sistemom SIMATIC in merilno celico.
 1. CIMOS, Koper
  Izvedba preoblikovalne linije za pedala vozil BMW.
 2. CIMOS, Koper
  Varilne palete v več izvedbah za različne varilne operacije na robotskih varilnih postajah (ASi vmesniki, s signalizcijami ali brez).
 3. Poštni center Ljubljana
  Dogradnja premostitvenega transporta za povečanje zmogljivosti paketnega transporta.
 4. Kemijski inštitut
  Izvedba krmilja za laboratorijsko napravo za čiščenje odpadnih vod (blata) s krmilnikom SIMATIC S7-200 in nadzornim sistemom.
 5. SKV – Izola
  Varilni paleti za robotsko varilno postajo (elektro del –senzorji in signalizacija).
 6. Mecom Elementi
  Kontrolna linija za kontrolo avtomobilskih žarnic z video nadzornim sistemom
  Kontrola vakuma, geometrije žarilnih nitk in označevanja kvalitete s tiskanjem na obod žarnic.
 7. Sava Tires
  Dogradnja merilno regulacijskih sistemov za redukcijo dušika na vulkanizacijskih linijah
  5 sistemov z redundančnimi pari krmilnikov Allen Bradley.
 8. Sava Tires
  Dogradnja merilnih sistemov za redukcijo pare na vulkanizacijskih linijah
  2 kompleta z redundančnima paroma krmilnikov Allen Bradley.
 9. Lajovic Tuba
  Zamenjava decentralizirane periferije s Siemensovo opremo ET 200S na dveh strojih.
 10. Knauf Insulation (Termo) Škofja Loka
  Programiranje krmilnika SIMATIC S7-300 za krmiljenje pregrevalne komore vključno z OP panelom in Siemensovim Scada nadzornim sistemom.
 11. Kemijski inštitut
  Izvedba krmilja za upravljanje in nadzor dveh procesov (SBR in denitrifikacije) s krmilnikom Simatic S7 -200, panelom na dotik in nadzornim računalnikom za obdelavo in arhiviranje podatkov.